Terapi

Supervision

Faglig udvikling

En lærerende, støttende og udviklende pædagogisk metode, hvor jeg som fagperson hjælper andre fagpersoner med at få indblik i egne faglige og personlige barrierer i forhold til at arbejde med andre mennesker.

Via supervision kan en faglig og personlig udvikling og læring opnås. To perspektiver, der for mig er helt forbundne når vi arbejder i feltet med relation til andre mennesker. Den faglige viden vi tilegner os, omsættes af den personlighed vi er.

Igennem supervisionen bliver vi tydeligere på egne ressourcer og skaber rum for nye handlemuligheder.

Copyright: Marianne Schütt
2020